Odnaleziono elementy ołtarza z kościoła cmentarnego w Bierutowie - czy wrócą?
25.09.2008 r.

Kolejny raz historyk sztuki dr Piotr Oszczanowski odkrywa zagadki historii księstwa oleśnickiego. Niżej o ołtarzu z kościoła cmentarnego i o jego powojennych losach w oparciu o opis i ilustracje P. Oszczanowskiego.

Po śmierci Karola II Podiebrada następuje podział księstwa i na Bierutowie zasiada jego starszy syn Henryk Wacław. Jednocześnie wtedy rozpoczyna się wojna trzydziestoletnia, w której książę był mocno zaangażowany na polu wojskowym, organizacyjnym i dyplomatycznym. Pomimo tego starał się dbać o rozwój kulturalny (sztuka, muzyka, nauka) swojego miasta rezydencjalnego. Od samego początku (1622 r.) wspierał, także finansowo, budowę nowego kościoła cmentarnego pw. Św. Trójcy, który powstawał z inicjatywy rajcy bierutowskiego Ernesta Karnickiego.

Uwaga: Wg Herbarza Szlachty Śląskiej t. III. s.303. Ernest Karnicki (Karnitzki) był szlachcicem herbu Kietlicz, członkiem rady księcia Henryka Wacława. Przez 15 lat był sędzią ziemskim i dworskim bierutowskiego okręgu sądowego, właścicielem Pawłoszewa k. Wołowa. Został postrzelony 23.09. 1622 r. przez muszkieterów. Zmarł 20.09.1623 r. i został pochowany w kościele parafialnym w Bierutowie.

Mimo poświęcenie kościoła w 1631 r., dopiero 6 lat później umieszczono w nim ołtarz. Najprawdopodobniej intencja jego powstania była związana ze stanem błogosławionym młodej żony i oczekiwaniem na urodzenie długo oczekiwanego potomka - kontynuatora rodu Podiebradów.

Na powyższej ilustracji pokazano ołtarz- tryptyk kościoła pw. Św. Trójcy. Wykonawcą jego był w 1637 roku anonimowy malarz śląski. Wymiary ołtarza wynosiły 193 na 133 cm. Fundatorem dekoracji malarskiej ołtarza był mieszczanin bierutowski Christoph Heinrich. Jednak patronem tej fundacji był najpewniej książę Henryk Wacław.

Pierwotnie w zwieńczeniu ołtarza istniały trzy herby. Zrozumiałe jest, że środkowy i najokazalszy - to herb księstwa ziębicko-oleśnickiego Podiebradów, którego księciem na Bierutowie był Henryk Wacław. Boczne, to zapewne (jak to było w zwyczaju) - herby pierwszej i drugiej żony. Poniżej herbów znajdowały się dwie tablice inskrypcyjne, na górnej z nich znajdował się tekst, który P. Oszczanowski przedstawił w całości:

AD HONOREM DEI
ILLUSTRIMUS ET EXCELLENTISSIMUS PRINCEPS AC DOMINUS, DOMIN.
HENRICUS WENZESLAUS S. ROM. IMPERII PRINCIPES MONSTERBER-
GENIS. DUX SIL. OLSNENSIS ET BERNSTADIENSIS, COMES GLACIENSIS, STERN-
BERG A , JAISCHWITII ET MESIBORI DOMIN. S. ROM. C A S. HUNGARI A QUE AC
BOH. REGI A MAJESTATIS CONSILIARI. BELLIC. CAMERARI. COPIARUM DUCTOR
ET PER UTRAMQUE SILESIAM SUPREMUS CAPITEANEUS, DNS NOSTER CLEM.
SUFFRAGANTE MULTORUM PIORUM LIBERALITATI
ET A DEM ET ARAM HANC SACRAM
PRINCIPALI
MUNIFICENTIA
EXSTRUXIT
Na dolnej tablicy w 10 wersach znajdowała się inskrypcja z informacjami na temat fundacji kościoła, daty położenia kamienia węgielnego i ukończenia budowy, wygłoszenia pierwszego kazania oraz podany czas wystawienia ołtarza i godność jego fundatora: D. SACRA HAC FABRICA ... / ... CHRISTOPHORI / HENRICUS ANNO MDC XXXVII . W centralnej części ołtarza znajdował się obraz ze sceną Ukrzyżowanie pokazany niżej:

Ruchome skrzydła zostały wypełnione przedstawieniami malarskimi: Pokłon Pasterzy, Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego. Po 1945 r. i zniszczeniu kościoła Św. Trójcy ołtarz został zdemontowany. W 1971 r. wyżej pokazany obraz jest ujmowany w spisach kościoła św. Macieja we Wrocławiu. Pozostałe obrazy ze skrzydeł bocznych zostały rozmontowane i posłużyły do wykonania skrzydeł bocznych nowego ołtarza, pokazanego niżej.

 

Obrazy Modlitwa Chrystusa w Ogrojcu i Wniebowstąpienie zostały umieszczone na awersach skrzydeł bocznych. Natomiast Zesłanie Ducha Świętego i Pokłon Pasterzy wstawiono na rewersach - czyli widoczne są po zamknięciu skrzydeł bocznych ołtarza. Centrum jego wypełnia rzeźba Upadku Chrystusa pod krzyżem. W tej postaci ołtarz konsekrowano w 1963 r. w kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu. W 2002 roku tryptyk został przekazany do dyspozycji ks. kardynała Henryka Gulbinowicza i przeniesiony do Henrykowa, do kaplicy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (Kamil Pawłowski udokładnił: w oratorium w dawnym budynku klauzury, obecnie piętro internatu szkolnego KLO,).

Powstaje pytanie - czy powyższe obrazy nie powinny trafić do kościoła w Bierutowie, lub do mającego powstać tam muzeum? Są wszak związane z historią tego miasta i księstwa oleśnickiego.

Źródło: Ursula Maria von Bülow
powiekszenie

Na powyższym zdjęciu widać obok ołtarza dwa duże obrazy. Zdjęcie w największym powiększeniu wysłałem do historyka sztuki dra P. Oszczanowskiego, z cichą nądzieją, że może one (jak i ołtarz) zachowały się. Zobacz tekst zbieżny: http://www.olesnica.nienaltowski.net/Henryk_Waclaw%20i%20medal.htm

Literatura:

  1. Więcej w katalogu z dużej wystawy Śląsk - perła w Koronie Czeskiej, w którym hasło dotyczące ołtarza opracował dr P. Oszczanowski:
    Śląsk – perła w Koronie Czeskiej / Slezsko – perla v České Koruně. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska I Czech / Tři období rozkvětu uměleckých vztazhů Slezska a Čech , katalog wystawy w Muzeum Miedzi w Legnicy [Akademia Rycerska, 6 5 2006–8 10 2006] I w Národní galerie v Praze [Valdštejnská jízdárna, 17 11 2006–8 4 2007], red. Andrzej Niedzielenko, Vit Vlnas, Praha 2006 [ISBN 80–7035–336–8] Hasło: II.3.33. Ukrzyżowanie. Inicjały autora hasła: PO. s. 217-218
  2. Bülow, Ursula Maria von: Flucht und Vertreibung aus dem schlesischen Kreis Oels: eine Dokumentation. Würzburg: Goldammer-Verl., 1996. - 52 S. : Ill. ISBN 3-923511-07-8

Więcej o Bierutowie na mojej stronie

Wyższa kultura w Bierutowie

Wojsko w Bierutowie

Herb księżnej Bierutowa

Zagadka herbu Bierutowa używanego przed 1945 r.

Fajerwerki na medalach Chrystiana Ulryka - księcia na Bierutowie

Zbigniew Podurgiel - Barwy ziemi bierutowskiej

Historia książki z rozporządzeniem księcia bierutowskiego w sprawie sierot

Żeton prądowy z Bierutowa

Historia książki z rozporządzeniem księcia bierutowskiego w sprawie sierot

Odnaleziono elementy ołtarza z kościoła cmentarnego w Bierutowie - czy wrócą?

Herb z prospektu organowego kościoła św. Katarzyny w Bierutowie podstawą do odtworzenia herbu dla kolumny Złotych Godów w Oleśnicy

Jak dzwon z Bierutowa znalazł się w 1949 r. w Schweinfurcie w Niemczech

Zidentyfikowano kolejne dwa medale Wirtembergów, wykonane w Bierutowie.

Uszkodzenie zabytkowego kamiennego krzyża w Kijowicach

Zbytowa- Zamek

Patena z kościoła w Zbytowej

Poeta Martin Opitz w Zbytowej

Lapidarium w Wabienicach

 


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI