Marek Nienałtowski
Zamek piastowski?

Niekiedy mam problem z użyciem przymiotnika opisującego zamek w Oleśnicy. Bezpieczne jest nazwanie zamku - oleśnickim, książęcym, książąt oleśnickich. Budziło moje zastrzeżenie nazywanie go piastowskim, stosowane w publikacjach powojennych.

Okazuje się, że także Niemcy stosowali nazwę: Zamek piastowski - Piasten-Schloss. Przykład pokazano na poniższej widokówce datowanej na 1898 rok. Nie spotkałem się z użyciem tej nazwy na innych, późniejszych widokówkach oraz w wydawnictwach niemieckich (niekiedy była używana w publikacjach muzealnych w Niemczech Wschodnich - DDR).

Źródło: www.ebay.pl

W kolejnych widokówkach tego samego wydawnictwa i innych po 1899 r., już używano nazwy: Kronprinzl. Schloss lub Kronprinzliche Schloss.

Wydaje się, że wśród mniej wykształconych mieszkańców Oels, nazwa Piast kojarzyła się z książętami panującymi przed Wirtembergami. Z opowiadania jednego ze starszych mieszkańców Oleśnicy wynika, że w 1945 r. Niemka zaprowadziła go do mauzoleum Wirtembergów i pokazując na nagrobek tumbowy Jana Podiebrada i jego żony Krystyny z Szydłowieckich - mówiła o nich jako Piastach.

O naszym zamku możemy mówić jako piastowskim, tylko w stosunku do budowli powstałych do 1492 roku. Natomiast nie byłoby błędem nazywanie go zamkiem Podiebradów. Oni go bowiem wybudowali do postaci, obecnie istniejącej (to także dotyczy Bazyliki Mniejszej).

Szkoda, że ten okres Piastowsko-Podiebradski nie jest wykorzystywany do wspólnych Polsko-Czeskich (także i Słowackich) działań promocyjnych, pokazujących nasze wspólne losy na Dolnym Śląsku. Byłaby to przeciwaga do postrzegania losów Śląska jako tylko związanych z kulturą niemiecką.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI