Promocja książki Wirtembergowie. Książęta na Oleśnicy, Bierutowie i Dobroszycach.
13. 06. 2019 r.


Pośród czterech moich książek tylko jedną wydało miasto., a to dlatego, że burmistrzem był wtedy Michał Kołaciński.

Książka o Wirtembergach stanowi kontynuację książki o Podiebradach. Obie książki łączy okładka którą zaprojektowała Danuta Obrębska - Kubik, łączy je redakcja techniczna, która wykonał Jerzy Maciński.

Jednak najbardziej łączy nazwisko wydawcy, którym jest ks. Infułat Władysław Ozimek. Nie jest to dziwne, gdyż ksiądz Ozimek, promuje wszystko, co dotyczy kościoła św. Jana, także opiekunów kościoła - Podiebradów i Wirtembergów. Wydał nie tylko te dwie książki. W 2004 r. doprowadził do wydania książki o krypcie Wirtembergów, w 2014 r. wydał książkę o organach. Wczęśniej ks. Ozimek wydał kilka książek i broszur o zabytkach kościołów św. Jana i Św. Trójcy. Czynił to dla promocji kościoła oraz Oleśnicy. Ma w tej dziedzinie znaczące osiągnięcia, o czym większość mieszkańców nie wie. Mieszkańcy też nie wiedzą, że ksiądz Ozimek odnowił wszystkie znaczące zabytki w obu kościołach, czyli nie tylko wydawał książki.

Na promocji skupiłem się głównie na tym, czego w książce nie udało się umieścić. Chodziło o ilustracje, które są chronione prawem i takie, których koszt zakupu był za wysoki.


Fot. Krzysztof Orłowski


Dziwiłem się, że w ten upał ktoś zechciał przyjść, tym bardziej, że ta sala nie jest klimatyzowana. Fot. Krzysztof Dziedzic

Nakład książki wyniósł zaledwie 200 egz. co wynikało z faktu, że może być ona w Oleśnicy na indeksie. Na promocji sprzedano 35 książek, niektórzy brali po dwie - dla znajomych. Kilkanaście książek trafiło do osób, które wspomogły wydanie książki przekazując swoje zdjęcia i ilustracje. 18 książek już trafiło do bibliotek uniwersyteckich i innych, niżej wymienionych:

Biblioteka Narodowa, Warszawa (2 egz.),
Biblioteka Jagiellońska, Kraków (2 egz.),

Po jednym egzemplarzu do pozostałych bibliotek:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin,
Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi,
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
Biblioteka Śląska, Katowice
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy,
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego,
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok.

Niedługo rozpocznę wysyłanie książek do innych bibliotek, instytucji naukowych, muzeów i bibliotek niemieckich - które wyrażały zgodę na użycie ilustracji w książce, w zamian za przysłanie jednego - dwóch egzemplarzy. Ponadto do naukowców udzielających mi konsultacji - łącznie ponad 25 egz. Jest to więc znacząca promocja Oleśnicy.

Podziękowania: