Analiza fotografii z początku lat 60-ych XX w.

W 2003-2005 r. dostałem od kolekcjonera oleśnickiego Adama Fedorowicza do skanowania i umieszczenia na stronie znaczną ilość widokówek i zdjęć. Widokówki od tego czasu są na stronie. Natomiast zdjęcia używam rzadziej. Niżej 4 zdjęcia z tej kolekcji, pokazujące rozebrane budynki starej Oleśnicy i zagadkę, także dla mnie - co widać na końcu (?) ul. 3 Maja. Jakieś 2 domy, czy one były na końcu ulicy, czy tam nie brakuje dalszych budynków?


Budynki za ulicą Zamkową. Później rozebrane i na ich miejscu wybudowano w latach 60-ych dwa budynki.
Z kolekcji Adama Fedorowicza


To same ujęcie, wykonane o innej godzinie i widać dokładniej, że są to dwa budynki.
Ten drugi ma dwa numery, czyli ma dwa wejścia. Z kolekcji A. Fedorowicza

W tych budynkach przed 1945 r. na parterze był fryzjer, jubiler i duży sklep meblowy i wyposażenia mieszkań (z adressbuch 1935 r.). Szukałem na planach i zdjęciach dalszego ciągu tych budynków, bo to nie mógł być koniec ulicy 3 Maja. Obecny budynek z PKO BP, jest dłuższy od pokazanych.

Fragment planu miasta z 1939 r.
Fragment widokówki z końcem ulicy 3 Maja. Z ebay.de

Na powyższym planie ulicy pokazałem sytuację po 1945 r. Czarną linią pokazałem budynki spalone - cała pierzeja południowo-zachodnia została spalona 24-25 stycznia 1945 r. W tym budynek Rynek 50, który kończył ul. 3 Maja. Pozostałe budynki w tej pierzei nie zostały spalone. Są to budynki o nr 1 ,2, 3 i je widać na powyższym zdjęciu. Chociaż co do budynku nr 1 mogą powstać wątpliwości. Na planie z 1948 r. pokazano wszystkie trzy jako zasiedlone. Czerwoną strzałką pokazałem budynki nas interesujące. Zieloną strzałką pokazałem skąd było robione zdjęcie. Budynek nr 4 dalej istnieje.

Na powyższej widokówce z prawej - widać za jasną przerwą (jest to ul. Zamkowa) - koniec ul. 3 Maja. Są tam budynki nas interesujące i dalej widać koniec budynku Rynek 50. Pokazałem to na poniższej widokówce.


Widok z góry na pierzeję południowo-zachodnią. Pod nr 50 widać budynek Rynek 50. Dalej obszar niezabudowany (może stoi tam niski budynek drewniany) i potem budynki 1, 2, 3. Pokazałem też budynek nr 4 przy ul. 3 Maja, dalej istniejący i budynek nr 6 przy ul. Zamkowej.
Z kolekcji Pawła Szczegodzińskiego


Na zdjęciu widać pozostałości po budynku Rynek 50 (i całej pierzei). Biała strzałka pokazuje boczną ścianę domu (od ulicy),
a czarna - drugą ścianę boczną. Pomiędzy nimi wszystko wypalone do I piętra. Prawdopodobnie od strony ul. 3 Maja na parterze był sklepik lub kiosk. Boczna ściana budynku Rynek 50, chyba jako pierwsza została rozebrana, bo zagrażała bezpieczeństwu przechodniów.
Z kolekcji Mieczysława Rudowicza


Oczyszczony z gruzu teren po pierzei południowo-zachodniej - widoczna apteka. Gdyby zdjęcie zrobiono w kierunku bardziej na prawo - zobaczylibyśmy na wysokości apteki te trzy budynki pokazane na pierwszym zdjęciu. Z kolekcji A. Fedorowicza


Rozbieranie budynku nr 3, pozostałe wcześniej rozebrano. Widać na rogu budynku antenę, lub jakiś
pręt do mocowania przewodów telefonicznych - widoczny także na innych zdjęciach.
(Na parterze z lewej był sklep Maxa Bernsteina)
Z lewej balkon z budynku nr 4. Z kolekcji A. Fedorowicza


To samo miejsce w 2019 r.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI