Czy szpaler drzew powstał przy dawnej ulicy Czerwonej Armii?

Niżej pokazano szpaler drzew, który być może powstał przy istniejącej po 1945 r. ulicy Czerwonej Armii.


Rys. 1. Szpaler drzew na placu istniejącym przy ul. Wojska Polskiego, pomiędzy ZSP i ul. Spacerową

Niżej fragment planu miasta z 1948 r. (wykonany z kopii planu Oleśnicy z 1939 r.), na którym odręcznie wpisano nazwy nowych ulic, zakreskowano domy wypalone, oznaczono na czarno domy zamieszkałe.


Białą strzałką oznaczono krótką uliczkę przylegającą do ruin dawnych Sal Miejskich,
nazwaną w skrócie ul. czer. armi.

Uliczka ta prowadziła do budynku koszarowego, który po wojnie był zajęty krótko przez Armię Czerwoną (zwaną po 1946 r. Armią Radziecką). Budynek pokazano niżej na planie miasta z 1928 r., na którym omawiana ulica jest najdłuższa. Wówczas byłe tereny wojskowe zajęło miasto i droga ta prowadziła do terenów rekreacyjnych (Boiska Miejskiego). W okresie, gdy koszary były zajmowane przez wojsko (do 1920 r. i potem po 1934 r.) uliczka ta była krótka, sięgająca budynku koszarowego oznaczonego na poniższym planie nr 2.


Na planie miasta z 1928 r. pokazano strzałką drogę bez nazwy, leżąca pomiędzy placem Jegrów, a Salami Miejskimi.
W latach 1920-1934 mogła mieć pokazaną długość. Wcześniej i później sięgała tylko do budynku nr 2.
1 - kasyno oficerskie, 2 - budynek koszarowy.

Nie wiadomo, czy ten szpaler powstał po zburzeniu murów byłych Sal Miejskich? Tą drogą chodzono podobno do hali sportowej (ST Turnhalle) "na boks" do 1959 r., gdyż wtedy stała się ona magazynem warsztatów szkolnych. Budynek nr 2 rozebrano w 1964 r. i wówczas ta droga straciła sens istnienia. Są to tylko moje przypuszczenia na podstawie planów. Proszę starszych czytelników strony o wypowiedzenie się na temat tej drogi. Czy nią chodzono "na boks" i do budynku nr 2, noszącego faktycznie nr 7. Może ktoś z czytelników potrafi ocenić wiek tych drzew? Być może, szpaler stanowiły drzewa z lewej strony rys. 1.

Niżej na ilustracji widać, że istniała pokazana na planie droga przy Salach Miejskich, ale obok była inna wąska ścieżka. Ilustracja pokazuje sytuację po 1925 r.


Strzałkami pokazano dwa miejsca, przy których mogły wyrosnąć drzewa


Widać szpaler drzew wzdłuż lewej strony ulicy przy budynkach Sal Miejskich. Obecnie byłyby one wyższe.
Fragment widokówki wydanej po 1925 r. Źródło ebay.de

Pani Małgorzata Lipska napisała 24.06.2019 r. :
Pyta Pan o wiek drzew - głogów i żywotników. Dokonując oceny z prof. Tarnawskim w przybliżeniu ustaliliśmy, że mogą mieć po sto lat. Obecnie z trzech głogów zachowały się tylko dwa. Środkowy został wycięty dwa lata temu, pomimo, że jeszcze kwitł. W ubiegłym roku usunięto szczególne drzewo - głóg zrośnięty z różą; choć powalone przez orkan Ksawery, odbiło i należało się spodziewać intensywnego wzrostu. A lipy przy Spacerowej jedna po drugiej usychają...

Pod trawą pomiędzy szpalerami tych drzew nadal jest bruk. Uliczka nie jest zbyt szeroka, ma ok. 2 m a wybrukowana jest drobną granitową kostką i obrzeżona granitowymi krawężnikami. Sądzić można, że od początku pełniła funkcję nie tylko użytkową, ale też ozdobną.

Droga istniała jeszcze w latach siedemdziesiątych jako alejka na tyłach zabudowań ul. Bocznej, ale nie była przechodnia. Mieszkańcy stopniowo zajmowali teren i przyłączali do swoich ogrodów. Teraz nie ma tam wolnej przestrzeni a stosunki własnościowe są uregulowane.Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI