Projektant budynku Technikum Mechanicznego w Oleśnicy

Obecny budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych powstał w ramach akcji 1000 szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego. Jego projektantem był mgr inż. arch. Zenon Prętczyński. Z okazji obchodów 70-lecia powstania szkoły w 2016 r. Z. Prątczyński brał udział w uroczystościach i przekazał Kazimierzowi Karpience plik dokumentów, pokazujących jego osiągnięcia architektoniczne. Pan K. Karpienko przekazał kopię do wykorzystania na stronie.


Portret i krótka informacja o osiągnięciach architektonicznych Z. Prętczyńskiego


Model szkoły


W dniu wmurowania kamienia węgielnego model szkoły stanął przed miejscem uoczystości. Fot. Z kroniki szkolnej ZSP


Przygotowano małą trybunę dla zaproszonych gości. Przed nią wykonano niewielki odcinek muru, w który zostanie złożona
tuba z aktem erekcyjnym budynku szkoły. Fot. Z kroniki szkolnej ZSP


Dekoracja miejsca uroczystości od strony ul. Wojska Polskiego. Fot. Z kroniki szkolnej ZSP

Na uroczystości przyjechał minister Jan Wieczorek, który Oleśnicę odwiedzał kilkakrotnie, uczestnicząc w imieniu rządu PRL w otwarciach licznych wówczas powstających budynków i instytucji. Siedem lat później - 5 czerwca 1971 r. otwierał Muzeum Archeologiczne w Oleśnicy


Minister Jan Wieczorek wkłada tubę z aktem erekcji budynku szkoły w dniu 8 czerwca 1964 r.
Przed nimi fragment modelu budynku szkoły. Fot. Z kroniki szkolnej ZSP


Dalej już murarz (w nowym kombinezonie) na tubie położył cegły i całość zamurował.
Obok min. Wieczorka stoi "burmistrz" Oleśnicy Franciszek Gawlik, któremu Oleśnica dużo zawdzięcza, obecnie zapomniany.
Fot. z kolekcji A. Fedorowicza

Po trzech latach budynek oddano do użytku.


Budynek szkoły oddano do użytku oficjalnie 25 października 1967 r.
Projektant mgr inż. arch. Z. Prętczyński, konstruktor mgr inż. B. Rutka, kierownik Budowy B. Skuza.
Wykonawca generalny - WPB Północ Wrocław, dyr. inż. F. Kałużny. Fot. z akt Z. Prętczyńskiego


Artykuł ze Słowa Polskiego z dnia 26.10.1967 r. ze zbiorów Z. Prętkiewicza.

Wtedy oddano do użytku budynek główny, w 1970 r. przekazano do użytku basen i salę gimnastyczną, a rok póżniej bibliotekę i aulę. W powyższym artykule wymieniono nazwisko Zdzisława Karsta, póżniejszego przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, który przyczynił się do odbudowy Oleśnicy (był Honorowym Obywatelem Miasta Oleśnicy) i innych budowli (jeden z jazów na rzece Oleśnicy nosił nazwisko Karsta).

Literatura
Bober J., 70 lat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dzieje. Ludzie. Dokonania. Oleśnica 2016 r.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI