Pamiątki po Podiebradach w Kłodzku
22.03.2013 r.

Przez okres 50 lat rządów w hrabstwie kłodzkim Podiebradowie pozostawili kilka znaczących pamiątek (pomijając krypty).

Podiebradowie w czwartym kwartale XV w. włączyli się w rozbudowę kłodzkiego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Zapewne zafundowali budowę wieży północnej (Czarnej) tego kościoła, której kamień węgielny położono 7 maja 1487 r. Świadkiem tego był 11 letni książę Karol I, co znalazło odbicie w treści inskrypcyjnej płyty fundacyjnej. Pamięć po fundatorach stanowi umieszczona na wieży zrekonstruowana w 1936 r. płaskorzeźba wczesnej odmiany herbu Podiebradów.
Wieża północna. Nad oknem po lewej stronie herb Podiebradów. Z lewej na podporze - tablica inskrypcyjna.
Fot. Katarzyna Kubik
Dekoracja rzeźbiarska w postaci kapliczki na przyporze wieży. Pod nią tablica inskrypcyjna, z prawej herb Podiebradów.
Fot. Katarzyna Kubik


Treść tablicy inskrypcyjnej. Fot K. Kubik

Płaskorzeźba z herbem Podiebradów. Fot. K. Kubik
Płaskorzeźba z herbem Podiebradów jakoby z 1499 r. [1]. Taka postać herbu pochodzi z lat 1480-1495

W 1499 r. książęta Albrecht, Jerzy i Karol fundują Wielki Dzwon (wysokość z koroną 190 cm, średnica 194 cm, waga 4 400 kg), wykonany w odlewni mistrzów Hieronima i Sebastiana Haubików w Brnie (1499 r.). Dzwon umieszczono w wieży północnej (wyżej pokazanej). Zapewne na dzwonie znajduje się herb księstwa ziębicko-oleśnickiego. Znany jest tekst inskrypcji fundacyjnej, w której wymienia się wykonawców i imiona trzech podiebradzkich fundatorów.

Wielki Dzwon Żródło
(nie ma bezpośredniego
linku do ilustracji)
Kaplica św. Jakuba od środka. W górnej części widoczny duży zwornik z herbem Podiebradów [1]

W 1500-1501 z ich fundacji wybudowano kaplicę św. Jakuba, w której zachował się herb księstwa ziębicko-oleśnickiego (w zworniku) i herb rodowy Podiebradów w podporze arkady (może również w innych mniejszych zwornikach znajdują się elementy tego herbu?). Św. Jakub był początkowo "domowym" świętym Podiebradów - umieszczali go na pierwszych bitych w Złotym Stoku guldenach. Potem tę rolę przejął św. Krzysztof.

Literatura
1. Kłodzko. Dzieje miasta, praca zbiorowa pod red. R. Gładkiewicza, Kłodzko 1998
2. Kłodzko w średniowieczu: publikacja towarzysząca wystawie / [aut. kat. Barbara Frydrych, Krystyna Oniszczuk-Awiżeń]. - Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 2009.

3. Opis kościoła parafialnego
4. Opis kościoła parafialnego 2
5. Dawne Kłodzko


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Historia miasta w skrócie Zamek oleśnicki Kościół zamkowy
Inne zabytki Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Pomniki Wojsko w Oleśnicy NumizmatyWalki w 1945 r.
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Księga gości Dopisz się do księgi Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki