Panorama Oleśnicka. wrzesień 2001r.

Odkopywanie historii

Podczas wykopów w rynku dokonano archeologicznego odkrycia.

W wykopie przechodzącym przez pierzeję południową rynku, na przedłużeniu ulicy 3 Maja, archeolodzy towarzyszący firmie wykonującej nową nawierzchnię natrafili 19 września na średniowieczne warstwy kulturowe i duże ilości ruchomych zabytków. Odkryliśmy fragment pucharka wykonanego z gliny i fragment drewnianego naczynia klepkowego, prawdopodobnie dno beczki - powiedział Panoramie Edward Drużyłowski z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej we Wrocławiu. - Najciekawszym odkryciem w dniu dzisiejszym było znalezienie dwóch równoległych instalacji wodociągowych, które wybudowane zostały jednocześnie.

Pozostałości rur wodociągu.
Fot. Krzysztof Dziedzic

Wykop pod drewniane wodociągi przeciął średniowieczne nawarstwienia i stąd możemy przypuszczać, że są one z okresu nowożytnego - XVI- lub XVII-wieczne. Będziemy wiedzieli na ten temat więcej po analizie dendrologicznej. Znalezisko rurociągów jest interesujące - stwierdził Edward Drużyłowski - ponieważ założono dwa rurociągi obok siebie w odległości 40 cm. Jeden miał mniejszą średnicę, drugi większą. Zostały położone jednocześnie, co zadziwia dzisiaj jeszcze, ponieważ świadczy o dużym nakładzie inwestycyjnym w owym czasie. Tego typu układ jest rzadko spotykany. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju rewelacja. Znaleźliśmy dużo kości zwierzęcych, które noszą ślady obróbki rzeźniczej. Też pochodzą z późnośredniowiecznej warstwy. To świadczy, że gdzieś w pobliżu stały kramy mięsne. Sprzedawano mięso i dzielono sztuki mięsa, co widoczne jest na tych kościach. Ponadto na głębokości około 1-1,20 m od poziomu współczesnego natknęliśmy się na najstarsze ślady tegorocznych badań w postaci naczyń z okresu wczesnego średniowiecza. To jest o tyle interesujące, że jest ich stosunkowo mało w Oleśnicy. Znalezisko świadczy o tym, że Oleśnica jeszcze na długo przed lokacją była dużą osadą.

Jaki będzie los znaleziska? - zapytaliśmy. Zabytki wciąga się w inwentarz i przekazuje albo do muzeum, albo do konserwatora zabytków - odpowiedział archeolog. - W Bramie Wrocławskiej jest przewidziane pomieszczenie na ekspozycję zabytków. Proponuję, by niektóre z nich zostały przekazane właśnie do Oleśnicy, by unaocznić historię miasta, która przetrwała do naszych czasów w nawarstwieniach kulturowych.
Krzysztof Dziedzic


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI