Marek Nienałtowski
Korekta symboli miejskich
27.10.2016 r.

Niżej przedstawiam skrót mojego wystąpienia na Komisji Ładu Przestrzennego i Urządzeń komunalnych Rady Miasta Oleśnicy w dniu 21.10. 20016 r. Zostałem zaproszony przez przewodniczącego komisji Damiana Siedleckiego, aby przedstawić stan prac nad korektą graficzną herbu małego i wielkiego Oleśnicy oraz zmianą w fladze miasta, która mogłoby ją odróżnić od flagi Bielska-Białej. Właśnie ta komisja zainicjowała rozpoczęcie prac nad ich korektą. Były one także ujęte w programie wyborczym burmistrza Michała Kołacińskiego. Prace nad korektą graficzną zlecono znanemu artyście-heraldykowi Tadeuszowi Gajlowi [Wikipedia].

Do symboli wielu miast należą:

 1. Herb, w niektórych miastach także herb udostojniony
 2. Flagi miejska, urzędowa, sztandar, flaga promocyjna
 3. logo miasta
 4. hasło promocyjne
 5. Hejnał
 6. Uroczysta pieczęć
 7. Akcesoria prezentacyjne Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta (łańcuch, przepaska przez pierś, laska, płaszcz itp.)
 8. Niekiedy do symboli miejskich zalicza się Nagroda miasta

Symbole odzwierciedlają tradycje miasta, jego duszę, honor i znaczenie. Wykaz symboli, ich przedstawienie graficzne, opis, uchwała RM zatwierdzające symbole - powinny istnieć na witrynie UM i w wydawnictwach miejskich.

Flagowa tradycja oleśnicka

Na ratuszu podnoszono uroczyście
flagę cesarstwa i może Prus
Flagę niższej rangi - miejską z wielkim herbem, podnoszono na końcu, na bocznym maszcie

Podnoszenie flag państwowych i miejskiej na maszt było świętem i odbywało się uroczyście przy udziale Burmistrza, członków Rady Miejskiej i zgromadzonych mieszkańców.

Najstarsza postać herbu udostojnionego (wielkiego)

Z lewej herb z pierwszej wydanej książki w Oleśnicy w 1593 r. Czyli herb ten powstał przed datą wydania książki. Najpewniej powstał za zgodą i może na życzenie księcia Karola II z Podiebradów, który chciał podnieść rangę swojego miasta rezydencjalnego.

W 2017 r. będziemy obchodzić 400. rocznicę śmierci największego z książąt oleśnickich.

Zgodnie z zasadami istniejącymi w heraldyce na jego podstawie można budować kolejne modyfikacje herbu związane z okresami rozwoju sztuki. Obecnie do wykonania herbów stosuje sie techniki komputerowe, aby związać je z możliwościami odtwarzania w różnych formach i materiałach na maszynach sterowanych numerycznie (oprócz druku na papierze np. rzeźby w metalu, drewnie, nadruki na płótnie, wycinanie na ploterach, drukowanie w 3D itp.).

W projekcie należy zachować elementy heraldyczne:
Kościelne
- orzeł św. Jana na czerwonym tle
Miejskie – trzy czerwone wieże
Książęce – srebrny sierp księżycowy z krzyżem, znak Piastów oleśnickich
Szlacheckie – złota korona (jakby nadano szlachectwo miastu).

A to, co służy ozdobie (labry, kształt szarfy z napisem, hełm, kształt tarczy) itd. uprościć, w celu łatwiejszego i tańszego odtworzenia herbu.

   

Herb Oleśnicy sprzed 1989 r.


Herb z okładki monografii Oleśnicy z 1981 r.

Ten piękny herb zalecała Komisja Heraldyczna MSWiA w 2006 r. do przyjęcia jako herb Oleśnicy. Burmistrz J. Bronś nie przychylił się do tej opinii. Obecnie ponownie wracamy do tej pięknej, heraldycznej postaci herbu. Przed 1989 był szeroko stosowany, nawet w postaci odlewu gipsowego i metaloplasyki do zawieszenia na ścianę.

Propozycja korekty herbów miasta według rysunku wektorowego (komputerowego) artysty-heraldyka Tadeusza Gajla

Herb Oleśnicy (mały) z dumnym orłem św. Jana
Herb udostojniony (wielki)

Przedstawione herby nie posiadają błędów heraldycznych, a narysowanie ich przez znakomitego specjalistę i artystę daje powód do dumy. Każdy z tych herbów nie będzie czerwoną plamą w wydawnictwach (jak to było do niedawna) po zmniejszeniu go do małych wymiarów. Będą dobrze widziane poszczególne linie, gdyż podczas zmniejszania wymiaru herbu w programie wektorowym, również zmniejszają się grubości linii (i odwrotnie).

Flagi poziome z zachowanymi kolorami Bielska-Białej

Flaga miejska pozioma przyjęta w 2006 r. Także flaga Bielska-Białej od 2005 r. Należy odejść od jej stosowania.

Może przyjąć jedną flagę urzędową – niżej pokazaną? Niektóre miasta posiadają tylko jedną flagę - urzędową.

Flaga urzędowa powinna być podnoszona na maszcie ratusza. Zgodnie z nieprzemyślaną uchwałą RM z 2009 r. została ona zdegradowana do poziomu proporczyka wiszącego niekiedy za oknami sali obrad RM. Jest rzadko używana.

Należy wrócić do jej roli jako flagi urzędowej albo potraktować ją jako jedyną flagę miasta. Ona herbem odróżnia się od flagi Bielska-Białej.

Flaga uroczysta podnoszona (wg projektu) na maszcie w dniach świąt miejskich. Można zastanawiać się nad celem jej istnienia.

Nie wiadomo czy Komisja heraldyczna uzna flagę pokazana wyżej jako miejską, a tę z lewej jako urzędową. Gdyby uznano - dalej istniałyby dwie flagi - miejska z małym herbem i urzędowa z wielkim herbem

Flaga z zachowanymi kolorami, ale umieszczonymi pionowo - nie jest flagą żadnego innego państwa, miasta i powiatu Polsce (sprawdziłem zasoby internetu, ale może istnieje jakaś wieś, czy mała gmina, która ją używa).

Flaga miejska
Flaga urzędowa. Jak widać, w niej herb Oleśnicy jest najbardziej widoczny.
Flaga uroczysta. Można zastanawiać się nad celem jej istnienia.

Flagi pionowe (banery)

Obie flagi były używane, bez zatwierdzenia ich przez RM w 2006 roku. Zatwierdzono wtedy flagi pionowe w postaci obróconych flag poziomych, które były użyte kilka razy, gdyż stwarzały dysonans w stosunku do długich flag państwowych i UE.
   

Flaga promocyjna

Dodałem ją do flag T. Gajla, gdyż jak pokazuje doświadczenie oleśnickie, jest ona potrzebna. Nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Heraldyczną. Powinna być na niej nazwa miasta, hasło promocyjne i herb mały lub wielki. Wymiary wg potrzeb. Taką flagę można darować podróżnikom, używać na meczach, zawieszać na trybunach, machać na zgromadzeniach - ogólnie mówiąc używać wszędzie tam, gdzie można promować miasto. Niedopracowany pomysł przedstawiam niżej.

Przy okazji - od wielu lat piszę, że "Oleśnica miasto wież i róż" jest tytułem książki. Jako hasło reklamowe należy do tzw. haseł oszukańczych (brakuje róż i wież do których można wejść) i okresowe (zimą róż nie widać). Hasło promocyjne jest pojęciem ekonomicznym, ma na celu ściągać inwestorów, nowych mieszkańców, przynosić wartość dodaną i chwałę miastu. Uważam, że hasło "Oleśnica - miasto książęce". byłoby bardziej skuteczne i prawdziwe. Przyjęcie hasła wymaga przemyśleń, dyskusji i również zatwierdzenia przez RM. Również flaga promocyjna winna być zatwierdzona przez RM.

Wnioski

 1. Pokazane herby odzwierciedlają najnowsze trendy w ich artystycznym przedstawieniu i nie posiadają błędów heraldycznych. Są łatwe do komputerowego powielania do celów promocji miasta. Powinny zastąpić obecnie używane herby.
 2. Można zaprzestać używania flagi Bielska-Białej (czyli miejskiej) i stosować tylko obecną flagę urzędową (z herbem). Nie widać specjalnej potrzeby używania dwóch flag, szczególnie gdyby istniała flaga promocyjna. Taka zmiana nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Heraldyczną.
 3. Chcąc stosować dalej flagę miejską i urzędową należałoby umieścić na niej kolory pionowo. Ta zmiana wymaga konsultacji z K.H.
 4. Wydaje się celowe wykonania flagi promocyjnej, która nie wymaga zatwierdzenia przez K.H.
 5. Do symboli miasta należy dodać, poprzez uchwałę RM, przemyślane hasło promocyjne sprzyjające ściąganiu inwestorów i nowych mieszkańców, bo do tego ono służy.
 6. Logo miasta równiez winno być zatwierdzone, aby nie można było go bezzasadnie i wielokrotnie zmieniać (jak to bywało do niedawna).
 7. Należy podjąć jak najprędzej decyzję co do zgody na przyjęcie pokazanego wariantu herbu małego i wielkiego oraz wybrania wariantu flagi. Da to możliwość rozpoczęcia przez T. Gajla dalszych prac. A jest ich jeszcze dużo, włącznie z zatwierdzeniem przez Komisje Heraldyczną.

Historia herbów oleśnickich i mojej walki o ich poszanowanie

 1. Przyjęto błędny herb Oleśnicy
 2. Herb uproszczony Oleśnicy - co się dzieje po jego zatwierdzeniu?
 3. Pat z herbem Oleśnicy?
 4. Bzdury historyczne i ponowne użycie błędnego herbu miasta
 5. Burmistrz Oleśnicy nie respektuje uchwały Rady Miasta XL/309/2006 z 28 kwietnia 2006 r.
 6. Ciąg dalszy ignorancji herbowej na stronie UM Oleśnicy . Kiedy zniknie głupawy herb Oleśnicy i takaż uchwała RM?
 7. Ponownie na papierze firmowym UM widnieje herb Oleśnicy bez krzyża
 8. Taki odrażający herb, narysowany bez pojęcia, pełen błędów, wykonany na papierze mocuje się do boazerii Sali obrad RM (zdjęty po interpelacji radnego).
 9. 700-lecie herbu Oleśnicy
 10. Deformacja herbu Oleśnicy i nieuzasadnione zmiany koloru pola tarczy
 11. Różne herby Oleśnicy na plakatach z okazji XIV Dni Europy
 12. Błedny herb przed wejsciem od Urzedu Miasta Olesnicy
 13. Piekne herby Oleśnicy

Historia nieszanowanych flag w Oleśnicy

 1. Dzień flagi Oleśnicy
 2. Błędna uchwała RM dotycząca flag miasta
 3. Flagi i żałoba narodowa w Oleśnicy
 4. Niedługo zobaczymy nowy maszt flagowy na budynku Ratusza.
 5. Krytyczne uzupełnienie informacji z gazety Oleśniczanin
 6. Na przekór nie powieszą prawidłowej flagi
 7. Moje uwagi do pisma zawierającego odpowiedź burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia, na interpelację zgłoszoną przez radnego Wiesława Piechówkę
 8. Kolejny raz władze Oleśnicy wieszają błędną flagę na budynku Ratusza.
 9. Dzień Flagi w Oleśnicy 2009 r.
 10. Wojsko będzie uczyć władze Oleśnicy szacunku do flagi państwowej
 11. Dlaczego flaga Bielska-Bialej powiewa nad Urzędem Miejskim w Olśnicy, a piekna flaga urzędowa Oleśnicy jest marginalizowana

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI