Herby z nagrobka tumbowego Jana Podiebrada i Krystyny z Szydłowieckich

Herby z nagrobka tumbowego odzwierciedlają program genealogiczny Jana Podiebrada. Z tego punktu widzenia można je podzielić na 3 grupy [1]:

Z pośród licznych przodków Jan Podiebrad wybrał jedynie 16 i ich herby (herby księstw) kazał umieścić na tumbie. Dodatkowo "w głowach" tumby umieścił herb żony. Nazwy herbów zostały wykute w kamieniu tumby.


Herby umieszczone po stronie nóg - Sagen (Żagań), Monst[emberg] (Ziębicko-oleśnicki), Brand[enbug]. One odzwierciedlają główny genealogiczny podział herbów. Poniższe zdjęcia są autorstwa Wiesława Piechówki.

Księstwo żagańskie
Anna żagańska - żona Karola I, matka Jana
Księstwo ziębicko-oleśnickie
Linia Podiebradów

Brandenburgia
Babka Jana - Urszula Brandeburska

Postać ówczesnego herbu Brandenburgii wymaga dopracowania - nie jest jeszcze mi znany kolor tarczy ani godła pola trzeciego.


Herby umieszczone po stronie głów pary książęcej
Po stronie głów pary książęcej znajduje się pełny (z hełrmem, klejnotem, labrami i trzymaczami) - herb Szydłowieckich. W literaturze dotyczącej Oleśnicy błędnie nazwano go "Koldicz" (Nazwa ta dotyczy herbu umieszczonego w dolnym rzędzie).

Genealogiczny herb Szydłowieckich umieszczony na środku górnego rzędu.

Poniżej herbu Szydłowieckich umieszczono rząd herbów o nazwach Sicilien, Koldicz, Zastalowicz. Na powyższym zdjęciu herby o nazwie Koldicz i Zastalowicz posiadają nieznane w Polsce elementy, które nazwano tutaj łukowatymi skosami. Podobne łukowate skosy posiadał herb Kłodzka. Współcześnie te elementy występują już jako zwykłe skosy.

Herb Sicilien - Sycylia
Linia Urszuli Brandeburskiej - Izabela sycylijska
Koldic [Colditz]
Linia Anny Żagańskiej - Anna z Koldic
Zastalowicz - Castalowicz
Linia Anny Żagańskiej -
Salomea z Castalovic

Herby umieszczone po stronie księcia - Sternbergk, Baden, Wartenbergk, Lutringen, Wildhardiz

Sternber(g)k
Prababka Jana - Kunegunda ze Sternberka - żona Jerzego Podiebrada - króla Czech
Margrabstwo Baden
Linia Urszuli Brandeburskiej - Małgorzata badeńska
Vartembergk (wg herbarza Gerlego)
Praprababka Anna z Vartenberka
Księstwo Lutringen - Lotaryngia
Linia Urszuli Brandeburskiej - Katarzyna Lotaryńska
Wildhardiz - Vilhartice
Anna z Vilhartic prapraprababka Jana

Herby umieszczone po stronie księżnej - Munst[enberg] (Ziębice), Drope, Doring[en], Sachs[en], Oppeln

Księstwo ziębickie
Linia Wilhelma opawskiego
- Katarzyna ziębicka
Księstwo Opawskie (Drope, Troppau)
Linia Anny Żagańskiej - Katarzyna opawska

Księstwo Doringen - Turyngia
Linia Jana II żagańskiego
- Anna z Turyngii
Księstwo Sachssen - Saksonia
Linia Jana II żagańskiego -
Scholastyka saska
Księstwo opolskie
Linia Wilhelma opawskiego - Eufemia bytomska


Literatura:

1. Dziedzic M. Program heraldyczny nagrobkla księcia Jana Podiebradowicza i jego żony Krystyny Szydłowieckiej. Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego. nr 12. 2006. s. 24-30
2. Starzewska M. Śląsk w zabytkach sztuki. Oleśnica. Ossolineum 1963
3. Genealogia Podiebradów - http://genealogy.euweb.cz/bohemia/podieb.html )
4. Herby niemieckie http://www.ngw.nl/
5. Herby czeskie - http://www.zamky-hrady.cz/8/erby.htm
6. Herby różne - http://www.heraldyka.to2.pl
7. Herbarz Gerlego - (52 stronica) - http://www.heraldique-europeenne.org/Armoriaux/Gelre/F52v.htm

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia LinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli

Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI