Dlaczego w Oleśnicy nie opuszczono flagi do połowy masztu w dniach ogłoszonej żałoby 17-19. 01. 2019 r. Nieprawidłowości w uchwałach Rady Miasta Oleśnicy dotyczących flag miasta

Podczas dni żałoby na maszcie nad Ratuszem powiewała jak zwykle flaga miejska (przypomnę, że to flaga Bielsko-Biała). Niektóre osoby uważały, że należy ją opuścić do połowy masztu, gdyż w Oleśnicy nie widać było żadnej oznaki żałoby. Burmistrz stworzył wybieg i opuścił flagę państwową w miejscu odległym od centrum i przesłoniętym drzewami - o tym wiedzieli tylko okoliczni mieszkańcy.

Przypomnę paragraf 7 UCHWAŁY NR XL/309/2006 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 28 kwietnia 2006 r. i przy okazji przypomnę bałagan flagowy panujący w Oleśnicy, gdyż zgodnie z uchwałami Rady Miasta flagi podnosi się tylko w "dni świąteczne". W Oleśnicy flaga jest podniesiona bezokresowo. I słusznie, tylko do tego trzeba zmienić uchwałę Rady MIasta.

§ 7

1. Flagi Miasta Oleśnicy podnosi się na budynku ratusza miejskiego lub przed tym budynkiem stanowiącym siedzibę urzędową organów Miasta Oleśnicy w czasie obrad Rady Miasta albo w innym miejscu obrad Rady Miasta.

2. Flagi Miasta można podnieść z okazji uroczystości Miasta Oleśnicy oraz rocznic i świąt państwowych, za zgodą Burmistrza Miasta Oleśnicy.

3. W dniach żałoby flagi Miasta Oleśnicy opuszcza się do połowy masztu, opuszczenie flagi na znak żałoby zarządza Burmistrz Miasta Oleśnicy.

Przypomnę, że wówczas nie można było podnieść flagi na budynku ratusza, bo nie było masztu. Ponadto flagi na ratuszu nie miały być podniesione przez cały rok, a tylko wyłącznie podczas obrad RM i świąt.

W związku z tym, że istniała uchwała, której nie można było stosować (bo nie było masztu!!!) - burmistrz kazał Radzie miasta zmienić uchwałę. Rada Miasta ją wpisała do planu. W międzyczasie - 28 sierpnia 2008 r. zainstalowano na ratuszu maszt i podniesiono flagę miejską zamiast urzędowej - piękniejszej - bo z herbem (to by różniło ją od flagi Bielska Białej). Naturalnie o tym pisałem krytycznie, bo była to głupota. Ale burmistrz kazał i taką podnieśli. Jednocześnie eksponowano ją codziennie, chociaż uchwała mówiła o "świątecznym" użyciu flagi.

Dlatego prawie dokładnie rok później - 29 sierpnia 2009 r. po umieszczeniu masztu na Ratuszu zmieniono tę uchwałę.

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY Uchwała nr: XXXVI/216/2009 Z dn.: 28 sierpnia 2009r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/309/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy.

§ 1. W Uchwale Nr XL/309/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy wprowadza się następujące zmiany: § 1.

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7

1. Flagi Miasta Oleśnicy wywiesza się w szczególności z okazji świąt państwowych, obrad Rady Miasta Oleśnicy, uroczystości miejskich oraz oficjalnych wizyt.

2. Flagę urzędową Miasta Oleśnicy zawiesza się na zewnętrznych ścianach pomieszczeń i w pomieszczeniach, w których obraduje Rada Miasta Oleśnicy.

3. Flagę miejską Miasta Oleśnicy może wywiesić każda zainteresowana osoba, w każdym czasie z zachowaniem zasad określonych w ust. 4.

4. Flagi Miasta Oleśnicy wywiesza się z zachowaniem godności i staranności.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

Co z powyższego wynika:

 1. Nie wiadomo czym się różni zawieszenie od wywieszenia (w 2009 r. istniało słownictwo zatwierdzone przez BBN, potem zniknęło z ich strony internetowej). Można sądzić, że zawieszenie to włożenie małej flagi na małym drążku w uchwyt zamocowany na ścianie Ratusza przy wejściu. Kilka razy tak uczyniono, a potem władzom się znudziło, czyli "olali" uchwałę
 2. Pod pojęciem wywieszenia kryją się chyba różne formy ekspozycji flagi. Nie przewidziano podniesienia flagi, chociaż ten sposób ujęto w uchwale z 2006 r. Wtedy pisano o podniesieniu, chociaż nie istniał maszt. w 2009 r. nie napisano o podniesieniu, chociaż istnieje maszt!!!
 3. Dalej istnieje sformułowanie o ekspozycji flag tylko z okazji świąt państwowych, obrad RM, uroczystości miejskich itp. Natomiast brak sformułowania o codziennej ekspozycji flagi na maszcie umieszczonym na ratuszu. Czyli UM nie ma prawa wieszać codziennie flagi na maszcie, czyli ma gdzieś uchwałę RM.
 4. W uchwale z 2009 r. nie przewidziano opuszczenia flagi do połowy masztu z powodu żałoby (odmiennie jak w uchwale z 2006 r.) i co leżało w gestii burmistrza. Oznacza to, że Oleśnica nie może włączyć się uroczyście w ogolnopolską żałobę. Wielu burmistrzów i prezydentów miast znalazło sposób na opuszczenie flagi miejskiej w czasie żałoby, powołując się na art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. nr 994 z późniejszymi zmianami). Na tą ustawę powołała się prezydent Łodzi i burmistrz Wojkowic - Zarządzenie burmistrza miasta Wojkowice, Na tej też podstawie flagi miejskie do połowy masztu opuściły Gdańsk, Warszawa, Lublin, Grudziądz i inne. Natomiast w Oleśnicy zamiast dużej flagi miasta na Ratuszu, opuszczono do połowy małą flagę państwową na maszcie usytuowanym na peryferiach miasta, w miejscu mało uczęszczanym i z ograniczoną widocznością. Pomniejszono w ten sposób rangę miasta, żałoby i może wiarę w niezwykłą znajomość prawa samorządowego przez władze Oleśnicy.

 

Wniosek ogólny

 1. W Oleśnicy istnieje bałagan flagowy. Uchwały piszą osoby nie znające tej tematyki. Burmistrz Bronś nie przestrzega uchwał RM.
 2. Ekipa burmistrza M. Kołacińskiego miała sprawy flag (i herbów) uporządkować, ale do końca urzędowania nie przysłano opinii Komisji Heraldycznej MSWiA. Tak miały wyglądać herby i flagi   A taką zmianę miano wprowadzić do herbu i automatycznie do flag, na których umieszczono herb. I opinii na tę zmianę Komisja Heraldyczna nie przysłała. Być może przez dalsze 5 lat będę pisał o tych dziwach flagowych.

Jak kiedyś obchodzono żałobę w Oleśnicy:


Smierć Jana Pawła II - 3.04.2005 r. Flagi nie opuszczone do połowy masztu. Różne długości flag,
zamiast flagi Watykanu zawieszono flagę kościelną, którą można umieszczać tylko na kościołach (opinia A. Znamierowskiego).
Poziomą flagę Oleśnicy użyto jako pionowej - herb na niej leży

Żałoba po śmierci 19 oficerów w katastrofie w Mirosławcu w 2008 r. (bez masztu na Ratuszu)

Żałoba po śmierci prezydenta L. Kaczyńskiego 2010 (maszt istnieje)

Moje krytyczne teksty o bałaganie flagowym w Oleśnicy:

 1. Dzień flagi Oleśnicy
 2. Błędna uchwała RM dotycząca flag miasta
 3. Kultura flagowa w Starostwie
 4. Niedługo zobaczymy nowy maszt flagowy na budynku Ratusza.
 5. Piękny widok - flaga na budynku Sądu Rejonowego
 6. Krytyczne uzupełnienie informacji z gazety Oleśniczanin
 7. Na przekór nie powieszą prawidłowej flagi
 8. Chorągiew Oleśnicy
 9. Warto poznać nową flagę (chorągiew) Województwa Dolnośląskiego
 10. Moje uwagi do pisma zawierającego odpowiedź burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia, na interpelację zgłoszoną przez radnego Wiesława Piechówkę
 11. Kolejny raz władze Oleśnicy wieszają błędną flagę na budynku Ratusza.
 12. Dzień Flagi w Oleśnicy 2009 r.
 13. Wojsko będzie uczyć władze Oleśnicy szacunku do flagi państwowej
 14. Dlaczego flaga Bielska-Bialej powiewa nad Urzędem Miejskim w Olśnicy, a piekna flaga urzędowa Oleśnicy jest marginalizowana
 15. Czy pojawi się nowy obyczaj flagowy w Oleśnicy

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Ansichtskarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA ZE SMARTFONEM
NOWOŚCI