4. Basteja południowa - wieża artyleryjska

Prof. Mirosław Przyłęcki w trakcie badań w 1991 r. zidentyfikował typową XVI-wieczną wieżę artyleryjską - 2-3 kondygnacyjną basteję, której półcylindryczne czoło wystawało z lica "parkanu". Otwory strzelnicze zostały przerobione na oknaPrzed murem niskim (parkanem ) wystaje lico byłej basteji artyleryjskiej

Wieża artyleryjska (basteja) wzniesiona została przed murem miejskim w XVI wieku, prawdopodobnie pomiędzy 1526 a 1540 r. w okolicach Bramy Wrocławskiej (oławskiej). Miasto zbudowało tylko południowy odcinek podwójnego pasma fortyfikacji i tylko jedną tego typu wieżę artyleryjską. Prawdopodobnie planowane były po dwie takie wieże przed każdą bramą miejską. Wzorem były zapewne basteje Wrocławia i zamku w Ząbkowicach wzniesione w latach 1522-1532 na polecenie księcia Karola I Podiebrada.

Wewnątrz bastei na obrotowym łożu znajdowała się armata, strzelająca poprzez 3 otworzy strzelnicze (obecnie okna) w trzech kierunkach. Wewnątrz znajdowała się instalacja wentylacji, której klapy znajdujące się wyżej, otwierano w trakcie strzelania (dodano przez autora strony)>

Zapewne w 1648 r. na polecenie szwedzkiego generała Arvida Wittenberga basteję rozbrojono i zdemontowano, być może wyburzono sklepienia i stropy górnych kondygnacji. Na początku XIX w. odcinek międzymurza zabudowano Domem Strzeleckim, który wchłonął część bastei. W latach 80-tych XX w. przeprowadzono remont bastei i budynku łącznie z elewacjami, a następnie przeznaczono na mieszkania. W dolnej części znajduje się pomieszczenie godpodarcze.


Przekroje przez basteję. Opracowanie M. Przyłęcki, rys. P. Olaszewski

Widok umocnień z lotu ptaka (zdjęcie własność DDŻS).

Bibliografia

1. Przyłęcki M. Cykl artykułów w Panoramie Oleśnickiej nr 37, 39, 41, 44, 46 z 1994 r.
2. Przyłęcki M. Najcenniejsze zabytki Oleśnicy. Zapiski oleśnickie nr 2. 1995
3. Przyłęcki M. Mury obronne miast Dolnego Śląska. Wrocław 1966

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI