Jednak tablica zawieszona w rynku oleśnickim i poświęcona
prof. Antoniemu Cieszyńskiemu ma błędną treść

14.01.2021 r.

Dom przy Rynek 11, w którym od
1882 r. mieściła się apteka Pod Orłem
Tablica z informacją, że 31 maja 1882 r. urodził się w tym domu A. Cieszyński. Ta tablica winna być przynajmniej dwujęzyczna. Fot. G. Huk

Przypomnę, że na budynku w którym mieści się apteka Pod Orłem powieszono tablicę, na której podano błędną datę urodzin prof. Antoniego Cieszyńskiego oraz wątpliwą informację, że właśnie w tym domu się urodził. O tym napisała też Panorama Oleśnicka. Wtedy redakacja dostała od pracownicy UMO Marzeny Graczyk następującą informację: Treść tablicy dotyczącej profesora Antoniego Cieszyńskiego, umieszczonej w Rynku, skonsultowano z Polskim Towarzystwem Historii Nauk Medycznych i dr hab. Barbarą Bruziewicz - Mikłaszewską (Dolnośląska Izba Lekarska). Przypomnę, że Pani dr hab. B. Bruziewicz-Mikłaszewska jest prezesem PTHNM i podała już w 2019 r. inną datę urodzenia, niż podano na tej tablicy. Opinia prezesa jest także opinią PTHNM. Czyli coś się nie zgadza z informacją UMO.

Dlatego napisałem do sekretarza Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych Grupa Wrocławska, który w imieniu Pani prezes dr hab. Barbary Bruziewicz - Mikłaszewskiej przysłał odpowiedź, że załączony „Artykuł w pełni wyczerpuje jej wiedzę na temat osoby profesora Cieszyńskiego i jego rodziny, a także uczniów”. Otóż w tym artykule podano prawdziwą datę urodzenia, inną niż jest na tablicy. W artykule Pani profesor nie wspomniała, że w tym domu urodził się prof. A. Cieszyński, bo nie miała o tym wiedzy. Czyli nic się nie zgadza z informacjami UMO.

Nie byłoby na niej błędów, gdyby mnie o to zapytano, ale jestem na czarnej liście burmistrza Bronsia, a z członkami tej listy nie mogą jakoby współpracować pracownicy UMO. Czyli tą największą głupotę promocyjną w historii Oleśnicy, która miała miejsce w zeszłym roku, zawdzięczamy nienawiści burmistrza Bronsia do poszczególnych mieszkańców Oleśnicy, którzy ośmielili się mieć inny pogląd na niektóre sprawy. Mogli też przeczytać, co pisałem na tej stronie o A. Cieszyńskim, lecz promotorów historia Oleśnicy nie interesuje, dlatego nie mają o niej pojęcia.

Czy wobec tego tę tablicę zdejmą? Pytanie retoryczne. Nie, nie zdejmą, bo burmistrzowi Bronsiowi obojętne, co wisi na ścianie, aby wisiało. Tak będzie też z medalionem z błędnym herbem Solms-Laubach na Kolumnie Złotych Godów, czy filmikiem na stronie UMO z błędnymi podstawowymi datami i faktami. Obecnie głęboka ignorancja rządzi promocją Oleśnicy. Kiedyś o podstawowych datach i faktach z historii Oleśnicy więcej wiedziały dzieci ze szkół podstawowych na konkursach historycznych (układałem pytania do dwóch). Może one powinny konsultować ratuszowych promotorów. Może nawet burmistrza Bronsia i jego zastępczynię, którzy codziennie wchodzą do ratusza, na murze którego wisi tablica z 2008 r. z błędnymi informacjami o historii budynku. Kuriozalna w niej jest m.in. informacją, że bramy miejskie wzniesiono w XIX w. !!!! Nawet interpelacja w tej sprawie radnego Wiesława Piechówki nic nie pomogła (tablica miała być usunięta za czasów Burmistrza Michała Kołacińskiego, wykonałem projekt nowej. Czekano z wymianą na zatwierdzenie herbu. Nie doczekano się). Może Młodzieżowa Rada Miasta tym się zajmie, bo daje się odczuć, że nie jest już kwiatkiem do kożucha władzy. Może radni burmistrza Bronsia zaczną też dostrzegać, co się dzieje z głupawą promocją Oleśnicy. Czy im też jest obojętne jak wyrzucane w błoto są miejskie pieniądze? Czy będą dalej bezmyślnie potakiwać władzy?

Literatura

  1. Apteki oleśnickie - Pod Lwem i Pod Orłem
  2. Tekst o prof. Antonim Cieszyńskim
  3. Nowa tablica poświęcona Antoniemu Cieszyńskiemu
  4. Artykuł z Panoramy Oleśnickiej o tablicach
  5. Barbara ­ Bruziewicz-Mikłaszewska, Polak i Europejczyk ­ profesor medycyny i stomatolog Antoni Cieszyński ­ (1882-1941) i jego uczniowie, Wrocławskie Studia Wschodnie 23 (2019) Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. https://wuwr.pl/wrsw/article/view/6607/6266

Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI