Widokówki z Bierutowa i Oleśnicy (1964 r.)
ze zdjęciami S. Arczyńskiego

Stefan Arczyński urodzony w 1916 r. miał życiorys podobny innym Polakom, urodzonym i mieszkającym na terenie Niemiec. Zetknął się z fotografią w 1934 roku, gdy podjął naukę w zakładzie fotograficznym, zdobywając niezbędną praktykę. W 1938 r. zostal wcielony do Hufców Pracy (Arbeitsdienst), a potem zostal zmobilizowany do Luftwaffe, gdzie dalej miał styczność z fotografią, zajmując się obróbką zdjęć lotniczych (W 1940 r. jego ojciec Wiktor Arczyński, członek Zwiazku Polaków w Niemczech, zostal stracony za swoją antyfaszystowską działalność). Służył we Francji, Polsce i Ukrainie. Tam także fotografował. Z ciężką raną przeżył walki w Stalingradzie. W 1945 r. trafia do niewoli radzieckiej, z której w 1946 r. zostaje zwolniony. Wraca do Polski, osiedla się na Dolnym Śląsku, uzyskując polskie obywatelstwo. W 1950 r. zamieszkuje we Wrocławiu i prędko daje się poznać jako wytrawny fotografik. Fotografuje także miasta Dolnego Śląska, w tym Oleśnicę i jej mieszkańców. Jedna z najdbardziej znanych fotografii z udziałem dzieci została wykonana w 1955 r. w Oleśnicy (z lewej) i dlatego trafiła na okładkę Katalogu wydanego w 2004 roku i wydrukowanego w Oleśnicy [Dzieci na fotografiach Stefana Arczynskiego. Łagiewski Maciej. Wyd: Muzeum Miejskie Wroclawia. 2004]. Poniżej pokazano kilka fotografii z Bierutowa (3 pierwsze) i Oleśnicy (pozostałe) wykonane przez S. Arczyńskiego. Album i widokówki są własnością Danuty Obrębskiej-Kubik i miały być użyte w planowanej wystawie w Galerii przy pl. Zwycięstwa. Widokówki wydane przez Biuro Wydawnicze "Ruch". 23.03. 2009 r. dodano 17 widokówek S. Arczyńskiego ze zbiorów Pawła Szczegodzińskiego.

Kliknij pierwszą widokówkę.

Bierutow-1 Bierutow-2 Bierutow-4
Untitled-10 Untitled-11 Untitled-12
Untitled-2 Untitled-3 Untitled-6
Untitled-7 Untitled-8 Untitled-9

Widokówki ze zbioru Pawła Szczegodzińskiego.